Şahin, Ekonomi Şurasında Mardin’in Tarım Sorunlarını ve çözüm önerilerini anlattı

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Şahin, Ekonomi Şurasında Mardin’in Tarım Sorunlarını ve çözüm önerilerini anlattı

Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası’na katıldı. Şahin, Şurada Mardin İlinin Tarım Sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde yapıldı.  Türkiye Ekonomi Şurası’na oda-borsa başkanlarının yanı sıra; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

Türkiye Ekonomi Şurası’na katılan Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin; Mardin ilimizin tarımın durumu, sorunları ve çözüm önerileri dile getirdi.

Tarımsal ürünlerin üretimi önemli bir sorun haline gelmeye başladığını söyleyen Başkan Şahin, Ekonomi şurasından 4 önemli sorun çözüm önerisini dile getirdi.

Sorun 1 GAP sulama kanallarının gecikmesi tarımsal alanda daralmalara yol açmaktadır.

Teklif GAP sulama kanallarının ve Mardin depolamasının bir an evvel bitirilerek hayata geçirilmesi gerekmektedir. Zira bunlar, Mezopotamya ovası için önem arz etmekte olup, tarımsal alanda ürün çeşitliliğini sağlayacak, tarımsal verimliliği yükseltecek ve tarımsal sanayi yatırımlarını artıracaktır.

İlgili kurum: Tarım ve Orman Bakanlığı, GAP İdaresi Başkanlığı, Devlet Su İşleri Müdürlüğü.

Sorun 2 Tarımda su ve enerji kullanım sorunları vardır.

Teklif Mardin’de enerjinin maliyetli oluşu, hem tarımsal hem de sınaî üretimi düşürücü etkilere yol açmaktadır. Özellikle çiftçilerin kendi imkânları ile kazmış oldukları kuyular dolayısıyla elektrik faturalarının yüksekliği, maliyeti artıran ana faktördür. Çiftçilere enerji desteği verilmesi gerekmektedir.

İlgili kurum: Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri Müdürlüğü.

Sorun 3 Tarımda ürün çeşitlendirme sorunu mevcuttur.

Teklif 3 Verimli olmasına rağmen Mardin arazilerinde sadece birkaç çeşit ürün yetiştirilmektedir. Bu sebeple katma değeri yüksek alternatif ürünlerin yetiştirilmesine

ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, yaşanan kuraklığı dikkate alarak susuzluğa/az suya elverişli ürün yetiştirilmesine yönelik planlar/projeksiyonlar oluşturulmalıdır.

İlgili kurum: Tarım ve Orman Bakanlığı.

Sorun 4 Mardin’in güneş ve rüzgar enerji potansiyelinden faydalanılmamaktadır.

Teklif 4 Artan enerji maliyetleri, hem üreticileri hem de hanehalklarını olumsuz etkilemektedir. Mardin üreticileri mevcut piyasa şartlarında zorlukla üretim yapabilmekte fakat özellikle enerjinin yol açtığı maliyet artışı dolayısıyla rekabet edebilecekleri optimum fiyatları da veremez hâle gelmişlerdir. Ayrıca, satın alma gücü düşen hane halklarının belirgin bir kısmı faturalarını ödemekte güçlük çeker hale gelmiştir. Bu sebeple, Mardin’in hem güneş hem de rüzgar enerji potansiyelini ortaya çıkarmakta fayda vardır. Böylece, daha düşük maliyetli ve sürdürülebilir enerji imkânına kavuşulabilecektir. Bunun için ilgili finansman desteklerine/teşviklerine ihtiyaç bulunmaktadır.

İlgili kurum: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İlgili Bakanlıklara Bu Önemli çözüm önerileri ile üreticilerin verimini arttırabiliriz” diye konuştu.