Tecrübe ve İnsan Kaynakları İsrafını Nasıl Önleriz?

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

TECRÜBE VE İNSAN KAYNAKLARI İSRAFINI NASIL ÖNLERİZ?

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, “; “Gereksiz, amaçsız ve yararsız yere yapılan her çeşit iş, işlem ve harcama israftır. Çok çalışmakta aslında israftır. Önemli olan çok çalışmak değil, akıllı ve verimli çalışmaktır.” dedi.

TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, “Günümüzde insan kaynağı ve tecrübeyi ihtiyaç haline getiren çok sayıda faktörden söz etmek mümkündür. Bunlardan bazıları; Sürekli gelişen teknolojik sistemler dolayısıyla mevcut personelin yetersiz kalması, bilgi ve beceri düzeyinin geliştirilmesine olan ihtiyaç, Oryantasyon çalışmalarının kurumda yeni çalışmaya başlayan personelin işe adaptasyonu için çok önemli olduğunun anlaşılması, Personelin farkına varılmayan ve kullanılmayan potansiyel becerilerinin ortaya çıkarılıp geliştirilmesi ihtiyacı ve maksimum fayda elde etme ihtiyacıdır. Kurumlar stratejilerini hayata geçirerek iş hedeflerini gerçekleştirebilmek için doğru insan kaynağını bünyesine katması yeterli değildir.” dedi.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte birçok alanda yenileşmeye gidildiğini hatırlatan Akgül; “İnsan kaynakları yönetimi alanında da özellikle 2000’li yılların başından günümüze kadar birçok yapıda yenilikçi uygulamalar ortaya çıkmıştır. Küreselleşmeyle birlikte dünya genelinde özellikle son on yılda ekonomik şartlar firmaların her konuda olduğu gibi insan yönetimi konusunda da farklı uygulamalara yönelme ihtiyacını kaçınılmaz kılmıştır.

Çağımızın getirmiş olduğu teknolojik yenilikler ve sürekli gelişme yönünde atılan adımlar çerçevesinde, kurumsal şirketler ve orta ölçekli işletmeler büyüme faaliyetlerini hızlandırmak ve sürekliliği sağlayabilmek için doğru işte doğru personeli çalıştırma ve en önemlisi zaman kaybetmeden rakiplerine karşı daha sağlam durma fikrine sahiptir. Günümüz ekonomik koşullarının getirmiş olduğu birtakım zorluklar neticesinde özellikle çalışan sayıları fazla olan kurumsal firmalar için potansiyeli güçlü yeni yetenekleri kuruma kazandırma, mevcut çalışanı yönetebilme, motivasyonunu sağlayarak elde tutma artık gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Bu sebeple şuan ki ismiyle insan kaynakları yönetimi gelecekteki adıyla insan yönetiminin önemi son yıllarda artmıştır.  İnsan kaynakları, destek departmanı olarak faaliyetine başlamış olan eski ifadesiyle personel işleri yönetiminin firmalar için nasıl önemli bir hale geldiği, şirketlerin stratejik ilerleme hedeflerinde nasıl rol aldığı ve Dünya’da yaşanan önemli olayların ışığında bu sistemin nasıl ilerlediği açıklanmıştır. Gereksiz, amaçsız ve yararsız yere yapılan her çeşit iş, işlem ve harcama israftır. Çok çalışmakta aslında israftır. Önemli olan çok çalışmak değil, akıllı ve verimli çalışmaktır.” İfadelerine yer verdi.

Tecrübe ve insan kaynakları israfının önlenebilmesi için birçok faktörün uygulanması gerektiğini söyleyen TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, şunları kaydetti:

“Tecrübe ve insan kaynakları israfını nasıl önleriz? Bunun için birçok faktör var. Başta tarafsızlık ilkesi. İnsan Kaynakları Yönetimi, çoğu zaman yeni personel temini dışında mevcut düzeni koruyarak çalışanların günün şartlarına uygun olmak amacıyla eğitim almalarının ortamını sağlar. Onları motive ederek daha etkili ve verimli çalışabilmelerini hedeflemektedir. Uzun vadeli ve örgütlenmenin diğer alanlarındaki politikaların yönetilmesiyle uzmanlaşan İnsan Kaynakları Yönetimi, örgüt için çalışan; bilgi ve becerileri ile örgüte yetenekleri doğrultusunda katkı sağlayan bir fonksiyon olarak bilinmektedir.

Ayrıca;  eşitlik ilkesi, yeterlilik ilkesi, kariyer ilkesi, insancıl davranış ilkesi, güvence ilkesi, uygun ve tatmin edici maaş politikası, insan kaynakları departmanının anlayışlı tutumu, maddi ve manevi teşvikler, iş motivasyonu ve çalışan memnuniyeti, terfi fırsatları, çalışanların yönetime katılımı, etkili geri bildirim prosedürler, her alanda refahı arttırın, iş ve yaşam dengesi, ortak alanlarda iletişimi teşvik etmek, temel hakların ötesinde faydalar sunun, hem bireysel hem de ekibin başarılarını kutlayın, çalışanların gelişimini destekleyin, molaları teşvik edin ve yenilikleri destekleyin”